Bod č.12.:

TAJ/4 - Docházka členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a členů výborů ZMO P2 na jednání

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Docházka ZMO P2)
Informativní zpráva č.2 (Docházka KV a FV)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX