Bod č.14.:

TAJ/5 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2015 - 01/2016

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 14. 12. 2015)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 11. 01. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX