Bod č.16.:

TAJ/7 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 19. 11. 2015 do 11. 01. 2016

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX