Bod č.12.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2016

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Jednoletého dotačního programu 2016 – celoroční činnost)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí - celoroční činnost 2016)
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání Komise kultury RMP a Komise pro Jednoletý dotační program v oblasti kultury pro rok 2016 ze dne 16. 12. 2015 – výtah)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k posuzovaným žádostem - celoroční činnost 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX