Bod č.10.:

MAI/1 - Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX