Bod č.29.:

BYT/1 - Projednání žádosti Lívie Vondráškové, byt č. 22, Krašovská 6, Plzeň prostř. opatrovníka ÚMO Plzeň 1 o odpuštění poplatků z prodlení u dluhu vymáhaného prostř. exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 176 EX 4382/13

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Výpočet poplatků z prodlení ke dni 31.12.2015)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP z 4.11.2015) (*)
Příloha č.3 (Zápis z FK RMP z 25.11.2015)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1373 ze dne 17.12.2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX