Bod č.8.:

MAI/2 - Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2016

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán investic 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:5 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX