Bod č.4.:

TAJ/9 - Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a stanovení náhradníka za člena ZMO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:1 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX