Bod č.13.:

EAP/2 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2015 - 01/2016

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Přijatá usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX