Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 8. a 9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení z 8.zasedání ZMO Plzeň 1)
Příloha č.2 (Usnesení z 9.zasedání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:171 rok:2016

43. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 20.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX