Bod č.10.:

FV1/1 - Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:178 rok:2016

43. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 20.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX