Bod č.20.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (informativní zpráva - Rukodělný jarmark)
Příloha č.2 (Informativní zpráva - pohřby)
Příloha č.3 (Informativní zpráva - architektonická soutěž na proměnu vnitrobloku Krašovská)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:188 rok:2016

43. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 20.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX