Bod č.4.:

RMO1/1 - Změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Příloha č- 1 - Vzor Návrhu usnesení)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Vzor Informativní zprávy)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 171-2012)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 266-2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:172 rok:2016

43. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 20.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX