Bod č.15.:

RMO1/7 - InterCora, s.r.o. - vrácení uhrazeného nájemného

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1-PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Žádosti, zápis )
Příloha č.2 (Nájemní smlouva včetně dvou dodatků)
Příloha č.3 (Kupní smlouva)
Příloha č.4 (Kolaudační souhlas)
Příloha č.5 (Výpisy z KN, výpis z OR)
Příloha č.6 (Výklad PRÁV MMP)
Příloha č.7 (Dopis starosty MO Plzeň 1)
Příloha č.8 (Mapy)
Příloha č.9 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 10 ze dne 12.1.2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:183 rok:2016

43. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 20.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX