Bod č.10.:

FIN/1 - Uzavření dohody o změně smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB č. 9255910489 – D

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva)
Příloha č.2 (dohoda o změně smlouvy)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 458/2004)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX