Bod č.11.:

FIN/2 - Žádost o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Obměna technologie pro měření imisí na AMS Plzeň

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX