Bod č.7.:

NámK/1 - Návrh na volbu člena představenstva společnosti Obytná zóna Sylván a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 Usnesení RMP č. 320 ze dne 10. 3. 2011) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX