Bod č.8.:

NámK/2 - Rezignace a volba člena Finančního výboru ZMP

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - Písemná rezignace paní PhDr. Ivany Mádlové, MBA ze dne 11. 1. 2016)
Příloha č.2 (č. 2 - Usnesení ZMP č. 596 ze dne 11. 12. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX