Bod č.43.:

MAJ/5 - Schválení zrychleného postupu majetkoprávního vypořádání pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ v Plzni“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (modrá mapa)
Příloha č.2 (letecký snímek)
Příloha č.3 (územní plán)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 24. 11. 2015)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1345/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX