Bod č.39.:

MAJ/1 - Odkoupení pozemku p. č. 727/52 v k. ú. Božkov po dokončení investiční akce města Plzně - stavba „Rekonstrukce komunikace K Hrádku v Plzni“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (mapy)
Příloha č.4 (doporučení KNM ze dne 15. 12. 2015) (*)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 12/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:40 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX