Bod č.41.:

MAJ/3 - Výkup pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu rekonstrukce roudenského sběrače – stavba související se stavbou Městský (západní) okruh, II. etapa, od fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP včetně situace stávajících řadů)
Příloha č.2 (záborové elaboráty)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM ze dne 12. 1. 2016) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 42/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:42 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX