Bod č.44.:

MAJ/6 - Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby 2x bytový dům Křimice, investor Křimická stavební s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky SOSB dle bodu II.1.)
Příloha č.2 (podmínky SOSB dle bodu II.2.)
Příloha č.3 (žádost a souhlasy)
Příloha č.4 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.5 (vyjádření MO Plzeň 5)
Příloha č.6 (rozsah přebírané VHI - zákres)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (doporučení KNM ze dne 15. 12. 2015)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 13/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX