Bod č.49.:

MAJ/11 - Směna pozemku p. č. 1511/35, k. ú. Bolevec, v majetku města Plzně za nově vzniklý pozemek p. č. 1511/227, k. ú. Bolevec, ve vlastnictví fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Předání spisu PROP MMP)
Příloha č.2 (Žádost o koupi, vyjádření vlastníka)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ )
Příloha č.4 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.7 (Geometrický plán)
Příloha č.8 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.9 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX