Bod č.45.:

MAJ/7 - Uzavření smlouvy směnné a SOSB kupní se spol. INVEST PRODUKT s.r.o. – „Obytná zóna Plzeň - Radobyčice“ v k. ú. Radobyčice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Podmínky a ustanovení SOSB k převodu TDI do majetku města Plzně)
Příloha č.2 (žádost investora)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP + situace)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 291 z 31. 8. 2015)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (geometrický plán - směna pozemků)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP 15. 12. 2015)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 14 ze dne 14. 1. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX