Bod č.48.:

MAJ/10 - Uzavření smlouvy směnné se třemi FO – „Úprava koryta Černického potoka a provedení protipovodňových opatření“ v k. ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 8 - Černice)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP + situace)
Příloha č.3 (vyjádření spoluvlastníků)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (geometrický plán - směna pozemků)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP 24. 11. 2015)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1343 z 17. 12. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX