Bod č.42.:

MAJ/4 - Uzavření konečné směnné smlouvy s fyzickou osobou v souvislosti se stavbou chodníku ulice K Valše realizovanou MO Plzeň 6 – Litice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost s příslušnými doklady)
Příloha č.2 (Smlouva o smlouvě budoucí směnné)
Příloha č.3 (dříve přijatá usnesení ZMP a RMP)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.6 (stanovisko MO-6 - Litice)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa, mapa sítí)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1344 ze dne 17. 12. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX