Bod č.9.:

NámK+TN/3 - Změna stanov společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s.

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č.1 Nové (úplné) znění stanov) (*)
Příloha č.2 (č. 2 Stávající znění stanov)
Příloha č.3 (č. 3 Změna stanov s vyznačenými revizemi) (*)
Příloha č.4 (č.4 Výňatek ze zápisu z jednání představenstva společnosti VODÁRNA )
Příloha č.5 (č.5 Usnesení ZMP č. 175 ze dne 24. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX