Bod č.5.:

ÚKEP+ŘEÚ/2 - Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:5 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX