Bod č.28.:

OŠMT+ŘEÚ/1 - Příslib poskytnutí dotace pro TJ Slavoj Plzeň z.s. v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace na rekonstrukci podlahy ve sportovní hale

(předkladatel:radní Dvořák, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Příslib poskytnutí dotace pro TJ Slavoj Plzeň z.s. v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace na rekonstrukci podlahy ve sportovní hale)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost TJ Slavoj Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX