Bod č.38.:

EVID/1 - Darování movitých věcí, které již nemají v prostředí města další uplatnění, Západočeskému muzeu v Plzni, p.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Západočeského muzea v Plzni)
Příloha č.2 (fotografie)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1354)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX