Bod č.6.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 6. 11. 2015 do 23. 12. 2015

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 6. 11. 2015 do 23. 12. 2015)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 6. 11. 2015 do 23. 12. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX