Bod č.13.:

OSS+BYT/1 - Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016-2020

(předkladatel:nám. Herinková, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 - 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX