Bod č.61.:

OSS/3 - Vyhodnocení Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008 - 2015

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX