Bod č.21.:

KŽP/1 - Žádost Alpinum klubu Plzeň, z. s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vybudování naučného záhonu - Dědictví českých zahradníků“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX