Bod č.22.:

KŽP/2 - Žádost 57. mateřské školy Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Dalmatinkova zahrádka“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX