Bod č.23.:

KŽP/3 - Žádost SVS MP o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Letničkové výsevy v Plzni - 2016“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX