Bod č.24.:

KŽP/4 - Žádost 50. mateřské školy Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Kůzlátka zahradníky"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX