Bod č.26.:

KŽP/6 - Žádost Městského obvodu Plzeň 1 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace části zelených ploch podél Studentské ulice“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX