Bod č.27.:

KŽP/7 - Žádost Zoologické a botanické zahrady města Plzně o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Nutná pěstební a technická opatření k záchraně památného stromu Körnerův dub v ZOO a BZ MP"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX