Bod č.60.:

ÚKEP/3 - Aktuál.seznam připravovaných projektů statut.města Plzně pro spolufinancování z fondů EU, včetně projektů připravovaných k realizaci prostřednictvím strategie ITI PMO

(předkladatel:Ing. Beneš)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Seznam projektů)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX