Bod č.54.:

OI/1 - Písemné zdůvodnění navýšení ceny veřejných zakázek

(předkladatel:Ing. Grisník)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Písemné odůvodnění navýšení ceny veřejných zakázek )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX