Bod č.55.:

OI/2 - Informace k plnění usnesení č. 308 ze dne 12. června 2014

(předkladatel:Ing. Grisník)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informace k plnění usnesení č.308 ze dne 12. června 2014 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX