Bod č.56.:

OI/3 - Informace k plnění usnesení č. 724 ze dne 8. prosince 2005

(předkladatel:Ing. Grisník)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informace k plnění usnesení č.724 ze dne 8. prosince 2005)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX