Bod č.53.:

PRIM/4 - Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:2 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX