Bod č.59.:

NámB/1 - Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Seznam smluv uzavřených od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 s finančním závazkem nad 500 tisíc korun bez DPH)
Příloha č.2 (Report – listopadové akce)
Příloha č.3 (Report – prosincové akce)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX