Bod č.20.:

OSI+OI/1 - rozpočtového opatření rozpočtu Odboru investic MMP a rozpočtu Odboru správy infrastruktury MMP – zimní stadion, s určením na akci „realizace tribun vč. výtahu“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis provozovatele zimního stadionu Hockey Club Plzeň 1929 )
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 636 ze dne 10. 12. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX