Bod č.17.:

RMO1/9 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 1-2

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (aktuální - platná verze)
Návrh usnesení (materiál - původní)
Důvodová zpráva (aktuální - platná verze)
Důvodová zpráva (materiál - původní)
Příloha č.1 (aktuální - platná verze)
Příloha č.1 (materiál - původní)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:185 rok:2016

43. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 20.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX