Bod č.18.:

RMO1/10 - Zařazení nově zahajované jmenovité stavební akce do plánu staveb pro rok 2016 a schválení rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 4

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO P 1 č. 424/2015)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO P 1 č. 157/2015)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO P 1 č. 164/2015)
Příloha č.4 (materiál - původní: Rozpočtové opatření č. 4 )
Příloha č.4 (aktuální - platná verze: Rozpočtové opatření č. 4)
Příloha č.5 (Příloha rozpočtového opatření č. 4)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:186 rok:2016

43. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 20.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX