Bod č.30.:

PROP/1 - Majetkoprávní vypořádání pozemků pod rozestavěnou stavbou (CARIMEX RENAULT) v k.ú. Plzeň 4

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádosti)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP – ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO Plzeň 4)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapa – územní plán)
Příloha č.6 (Mapa – letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapa- orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapa – modrá – majetek města)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 664 ze dne 3. 6. 2014 a usn. ZMP č. 402 ze dne 12. 6. 2014)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP ze dne 12. 1. 2016)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 44 ze dne 14. 1.2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX