Bod č.19.:

OI/4 - Schválení smlouvy o sdružení zadavatelů investiční akci s názvem "III/18019 Rekonstrukce Letkovské ul. Plzeň – Božkov“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha (Příloha č.1) (*)
Příloha č.2 (Přehledná situace )
Příloha č.3 (Koordinační situace cílového řešení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX